Kommunfakta

Här finns information om Göteborgs Stads ekonomi och budget. Du hittar också information om befolkning, statistik och historia.

Här finns länkar till kort information om Göteborg, befolkning, statistik, historia med mera.

Göteborgs Stad är indelad i stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnderna beslutar i frågor som rör individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre.

Här hittar du statistik som beskriver Göteborgsbefolkningens sammansättning och utveckling både för staden som helhet samt för stadens olika delområden. Du kan välja att själv hämta statistik ur vår statistikdatabas eller ladda ner något av våra färdiga områdesfaktablad, Göteborgsbladet är det mest kända. Dessutom finns detaljerade kartor för stadens delområden, samt information om stadens administrativa områdesindelning.

Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg är Göteborgs stadshus och där sitter den politiska ledningen. Rådhuset har byggts om och renoverats varsamt för att behålla sin speciella karaktär. Ombyggnaden av Rådhuset har rönt stort intresse långt utanför Göteborg.

Platserna i kommunfullmäktige fördelas efter hur många röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år.

Göteborgs Stads förtjänsttecken delas ut till personer som gjort betydande insatser för Göteborg.

Göteborgs Stad delar varje år ut pris till en eller flera personer som genom civilkurage, personligt mod och medmänsklighet gjort en insats utöver det vanliga.

Göteborgs Stad arbetar med direktsänd webb-TV. Det går också bra att se och lyssna på sändningarna i efterhand.

Visste du att Drottninggatan en gång hette Holländaregatan? Eller att Göteborg haft både en Smultrongata och en Småskolegata?

Vårt Göteborg är namnet på Göteborg Stads egen tidning. I nättidningen vartgoteborg.se publiceras varje vardag information och nyheter om och från staden. Du kan prenumerera på nättidningen och även följa den på Facebook och Twitter.

Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett internationellt pris för att uppmärksamma insatser för en hållbar utveckling.