Förtroendevalda revisorer

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna i förtroendemannaregistret. Där ser du även vilka bolag respektive revisor är lekmannarevisor för.

Till förtroendevalda revisorer