Revisionsrapporter

På den här sidan hittar du rapporter årsvis från revisorernas granskning av Göteborgs Stad. Här finns rapporter från och med verksamhetsåret 2018. Om du vill veta vad som har granskats innan, kan du gå till sidan "Årsredogörelse och revisionsberättelse". I årsredogörelserna sammanfattar vi nämligen året. Där finns årsredogörelserna för 2016–2019.

Poseidon – granskning av verksamhetsåret 2020

Lekmannarevisorerna, som är förtroendevalda, har avslutat granskningen av verksamhetsåret 2020. De iakttagelser och bedömningar som gjorts i granskningen hittar du i rapporten ”Poseidon – granskning av verksamhetsåret 2020”. Granskningen är utförd av en yrkesrevisor.

En av lekmannarevisorerna har valt att själv skriva en kompletterande rapport. Den rapporten kan du beställa genom att skriva till oss på stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se eller ringa oss på 031-368 07 00. Skälet till att den rapporten inte ligger här är att den inte har genomförts enligt god revisionssed av sakkunniga yrkesrevisorer. Stadsrevisionen kan därför inte svara för kvaliteten i granskningen och de iakttagelser och bedömningar som förs fram.