Revisionsrapporter

På den här sidan hittar du rapporter årsvis från revisorernas granskning av Göteborgs Stad. Här finns rapporter från och med verksamhetsåret 2018. Om du vill veta vad som har granskats innan, kan du gå till sidan "Årsredogörelse och revisionsberättelse". I årsredogörelserna sammanfattar vi nämligen året. Där finns årsredogörelserna för 2016–2019.

Granskning av Göteborgs Stads gaturenhållning

Stadsrevisionen har granskat Göteborgs Stads gaturenhållning och en rapport är nu klar. Granskningen visar att området i huvudsak fungerar väl men att det finns förbättringsområden. De nämnder som omfattas av granskningen är trafiknämnden, park- och naturnämnden, fastighetsnämnden samt miljö- och klimatnämnden.