Nämndledamöters ansvar

Skriften förklarar vad nämndernas lagstadgade ansvar innebär samt vad nämndernas revisionsansvar innebär. Den redogör också för väsentliga och grundläggande kriterier vid revisorernas bedömning av nämnderna.

Skriften Nämndledamöters ansvar har vuxit fram successivt genom åren. Den har utvecklats i takt med att stadsrevisionen har haft behov av att belysa principiellt viktiga frågeställningar. Det har i regel rört sig om principiella frågeställningar som de förtroendevalda revisorerna rest i samband med sin ansvarsprövning, eller i samband med frågor till revisionen från ledamöter i stadens nämnder.

Nämndledamöters ansvar (april 2019)