Nämndledamöters ansvar

Skriften Nämndledamöters ansvar förklarar vad nämndernas lagstadgade ansvar innebär samt vad nämndernas revisionsansvar innebär. Den redogör också för väsentliga och grundläggande kriterier vid revisorernas bedömning av nämnderna.

Skriften "Nämndledamöters ansvar" har vuxit fram successivt genom åren. Den har utvecklats i takt med att vi på Stadsrevisionen har haft behov av att belysa principiellt viktiga frågeställningar. Det har i regel rört sig om frågeställningar som de förtroendevalda revisorerna lyft fram i samband med sin ansvarsprövning, eller i samband med frågor till revisionen från ledamöter i stadens nämnder.

Du hittar skriften här.