Intyg om tillämpningen av transparenslagen

En kommuns revisorer ska varje år granska om kommunens redovisning följer bestämmelserna i lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera, även kallad transparenslagen. Syftet med lagen är att motverka konkurrensproblem genom att se till att kommunens ekonomiska information är tillräcklig.