Intyg om tillämpningen av transparenslagen

En kommuns revisorer ska varje år granska om kommunens redovisning följer bestämmelserna i lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera, även kallad transparenslagen. Syftet med lagen är att motverka konkurrensproblem genom att se till att kommunens ekonomiska information är tillräcklig.

Var finns dokumenten?

Du hittar intygen om tillämpningen av transparenslagen här. Det går bra att söka både på år och namn. Söker du på namn väljer du "Göteborgs Stad" och sedan "Göteborgs Stad" igen.