Granskning som pågår

Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för den granskning som planeras under ett år. Revisionsplanen blir i regel klar i januari varje år. Därefter tar revisorerna fram granskningsplaner för kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen och förbunden. Dessa blir klara i april/maj.