Granskning som pågår

Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Revisionsplanen blir i regel klar i januari varje år. Därefter tar revisorerna fram granskningsplaner för kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen och förbunden. Dessa blir klara under våren.

Revisorerna beslutar även, löpande under året, om särskilda granskningar som i regel rör flera nämnder och bolag – så kallade projekt. Granskningsplanerna för projekten läggs ut på webbplatsen direkt när revisorerna har fattat beslut om sådan granskning.

Revisions- och granskningsplaner

Granskningsplaner för projekten