Årsredogörelse och revisionsberättelse

När granskningen av ett verksamhetsår är klar tar revisorerna fram en årsredogörelse som sammanfattar all den granskning som gjorts under det aktuella året. Revisorerna skriver även en koncernövergripande revisionsberättelse. I denna ska särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen, enskilda nämnder eller bolag tydligt framgå.