Årsredogörelse och revisionsberättelse

När granskningen av ett verksamhetsår är klar tar revisorerna fram en årsredogörelse som sammanfattar all den granskning som gjorts under året. Revisorerna skriver även en så kallad revisionsberättelse som är koncernövergripande.

I revisionsberättelsen ska särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen, enskilda nämnder och bolag framgå.

Här hittar du dokumenten

På hemsidan har vi lagt ut årsredogörelserna och revisionsberättelserna till och med granskningen av verksamhetsåret 2016. Om du vill ta del av äldre årsredogörelser och revisionsberättelser, kontakta oss så hjälper vi till. Du når oss på stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se eller 031-365 00 00.

Årsredogörelser

Stadsrevisionens årsredogörelse 2021

Stadsrevisionens årsredogörelse 2020

Stadsrevisionens årsredogörelse 2019

Stadsrevisionens årsredogörelse 2018

Stadsrevisionens årsredogörelse 2017

Stadsrevisionens årsredogörelse 2016

Revisionsberättelser

Revisionsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2020

Revisionsberättelser för åren 2016–2019