Så styrs Göteborg

Göteborgs Stad styrs av politiker som valts av göteborgarna. Det betyder att du som medborgare har möjlighet att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i Göteborgs Stad. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen, som ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Partier och mandat 2022-2026

I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker, som väljs vart fjärde år. Här kan du läsa mer om mandatfördelningen efter valet 2022 i kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stads organisation

Göteborgs stad är organiserad i förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande ledning, styrning och uppföljning av förvaltningarna och bolagen. Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i stadens bolagskoncern. Här kan du läsa mer om hur Göteborgs Stad styrs och hur staden är organiserad.