Valnämnden

Valnämnden i Göteborg ansvarar för att planera, samordna och  genomföra val och folkomröstningar i Göteborg.

Valnämnden i Göteborg är lokal valmyndighet

Valnämnden i Göteborg är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i staden och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Även vid en kommunal folkomröstning är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Göteborgs Stad svarar för kostnaderna för röstmottagare och vallokaler.

Vill du jobba som röstmottagare?

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  är regional valmyndighet. Den regionala valmyndigheten beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Central valmyndighet

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet. På Valmyndighetens hemsida val.se kan du se valresultatet. 

Val 2018

Ordinarie val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. I 2018 inföll valet den 9 september.

På Valmyndighetens sida kan du se valresultatet från valet 2018