Stadsdelsnämnder

Göteborgs Stad är indelad i stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnderna beslutar i frågor som rör individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre. Stadsdelsnämndernas möten är öppna för allmänheten. Ledamöterna är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnderna beslutar

Stadsdelsnämnderna beslutar i frågor som rör individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre.

Politiker i stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämnderna har vardera elva ledamöter och elva ersättare. De är fritidspolitiker och arbetar politiskt vid sidan av sitt ordinarie arbete eller studier.

Här kan du kan du söka efter handlingar och protokoll från nämndsammanträden

Länkar till politiker i stadsdelsnämnderna

Angered

Askim-Frölunda-Högsbo

Centrum

Lundby

Majorna-Linné

Norra Hisingen

Västra Göteborg

Västra Hisingen

Örgryte-Härlanda

Östra Göteborg

Stadsdelsnämnderna inklusive delområden

Varje stadsdelsnämnd är indelad i flera mindre delområden, så kallade primärområden. Via länken nedan hittar du de olika stadsdelsnämnderna samt vilka delområden som ingår i varje stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämnderna inklusive delområden

Karta över stadsdelsnämnderna

Karta över stadsdelsnämnderna inklusive delområden