Stadsdelsnämnder

Sedan årsskiftet 2020/2021 har Göteborgs Stad en ny organisation. Det innebär att stadsdelsnämnderna togs bort och ersattes med nya facknämnder.

Ny nämndorganisation 2021

Sedan årsskiftet 2020/2021 har Göteborgs Stad en ny organisation. 

Ny nämndorganisation 2021