Stadsdelsnämnder

Vid årsskiftet 2020/2021 har Göteborgs Stad en ny organisation. Det innebär att stadsdelsnämnderna tas bort och ersätts med nya facknämnder.

Ny nämndorganisation 2021

Vid årsskiftet 2020/2021 har Göteborgs Stad en ny organisation. 

Ny nämndorganisation 2021