Interimistisk grundskolenämnd

Göteborgs Stads interimistiska grundskolenämnd är en tillfällig nämnd med uppdrag att fatta beslut som är nödvändiga för att förbereda verksamheten för Göteborgs Stads nya grundskolenämnd.

Här hittar du politikerna i intermistiska grundskolenämnden

Göteborgs Stads interimistiska grundskolenämnd är en tillfällig nämnd som bildades den 14 september 2017.