Interimistisk förskolenämnd

Göteborgs Stads interimistiska förskolenämnd är en tillfällig nämnd med uppdrag att fatta beslut som är nödvändiga för att förbereda verksamheten för Göteborgs Stads nya förskolenämnd.

Här hittar du politikerna i intermistiska förskolenämnden

Göteborgs Stads interimistiska förskolenämnd är en tillfällig nämnd som bildades den 14 september 2017.