Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Representanter i Studentforum

Kommunstyrelsen utser en person från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen för att medverka i Studentforum.Dessutom medverkar representanter från högskolor och näringslivet.

Fyra möten arrangeras varje år, där alla studentkårer har möjlighet att möta kommunstyrelsens företrädare kring strategiska frågor. De förslag som kommer upp i Studentforum bereds i vanlig ordning till kommunstyrelsen.

Representanter för de politiska partierna

Mathias Bred (M)
Lizbet Buzleta (V)
Camilla Widman (S)
Olle Jonsson (L)
Sofie Löwenmark (D)
Abdullahi Mohamed (MP)
Gustav Öberg (S)
Rasmus Ragnarsson (SD)
Naod Habtemichael (C)
Karolina Mildgrim (KD)

Representanter för Chalmers och Göteborgs universitet

Sara Thornadtsson Chavarria
Chalmers tekniska högskola
E-post: sara.thornadtsson.chavarria@chalmers.se

Johan Häggman
Göteborgs universitet, sektionen för studentstöd
E-post: johan.haggman@gu.se

Representanter för studentkårerna

Aleksander Wasic
Yrkeshögskolan
aksallandervasic@gmail.com

Emilia Sandolff
Chalmers studentkår
so@chalmersstudentkar.se

Andreas Nordqvist
Handelshögskolans studentkår
vice@hhgs.se

Axel Andersson
Göta studentkår
ordf@gota.gu.se

Klara Romare
Sahlgrenska akademins studentkår, SAKS
ko@saks.gu.se

Kristina Guix Erhardsson
Sahlgrenska akademins studentkår, SAKS
studiesocialt@saks.gu.se

Emma Lindeberg Berglund
Konstkåren
ordforande@konstkaren.gu.se

Douglas Hellberg
Göteborgs Scen & kulturkår
gosk.styrelsen@gmail.com

Evelina Peterson
Göteborgs Scen & kulturkår
gosk.styrelsen@gmail.com

Representant för näringslivsgruppen

Christian Westerberg
Göteborg & Co
Telefon: 031-368 40 64, mobil: 0704-57 96 96
E-post: christian.westerberg@goteborg.com

Studentforums kansli

Vi som arbetar på studentforums kansli svarar på frågor och ger praktiskt stöd av olika slag.

Kontaktuppgifter och karta.

Kontakta studentforums kansli

Har du synpunkter eller frågor kring studentforum kan du kontakta studentforums kansli.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Vi som arbetar på studentforums kansli


Vi som arbetar på studentforums kansli
${loading}