Representanter i beredningsgruppen

Studentforums beredningsgrupp förbereder Studentforums möten. Beredningsgruppen är dessutom en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och kommunstyrelsens företrädare. Beredningsgruppen kan träffas flera gånger mellan Studentforums möten.