Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Representanter i beredningsgruppen

Studentforums beredningsgrupp förbereder studentforums möten. Beredningsgruppen är dessutom en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och kommunstyrelsens företrädare. Beredningsgruppen kan träffas flera gånger mellan Studentforums möten.

Representanter för Kommunstyrelsen

Olle Jonsson (L)

Gustav Öberg (S)

Representanter för studentkårerna

Axel Andersson
Ordförande Göteborgs förenade studentkårer, GFS
ordf@gota.gu.se

Emilia Sandolff

Chalmers Studentkår

so@chalmersstudentkar.se

Representant för näringslivsgruppen

Christian Westerberg
Göteborg & Co
E-post: christian.westerberg@goteborg.com

Representant studentforums kansli

Katja Knuutinen

Kontaktuppgifter till studentforums kansli

Kontakta studentforums kansli

Har du synpunkter eller frågor kring studentforum kan du kontakta studentforum kansli.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
${loading}