Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 3 april 2020 klockan 15:38 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Här hittar du samlad och uppdaterad information.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Representanter i beredningsgruppen

Studentforums beredningsgrupp förbereder studentforums möten. Beredningsgruppen är dessutom en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och kommunstyrelsens företrädare. Beredningsgruppen kan träffas flera gånger mellan Studentforums möten.

Representanter för Kommunstyrelsen

Olle Jonsson (L)

Gustav Öberg (S)

Representanter för studentkårerna

Axel Andersson
Ordförande Göteborgs förenade studentkårer, GFS
ordf@gota.gu.se

Emilia Sandolff

Chalmers Studentkår

so@chalmersstudentkar.se

Representant för näringslivsgruppen

Christian Westerberg
Göteborg & Co
E-post: christian.westerberg@goteborg.com

Representant studentforums kansli

Katja Knuutinen

Kontaktuppgifter till studentforums kansli

Kontakta studentforums kansli

Har du synpunkter eller frågor kring studentforum kan du kontakta studentforum kansli.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
${loading}