Om Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. I Studentforum finns även representanter från högskolor och näringslivet.

Vad gör Studentforum?

I studentforum träffas högskolestudenter, politiker och representanter från näringslivet för att ta upp och diskutera viktiga frågor som rör Göteborg som studentstad, före, under och efter studierna. Målet är att Göteborg ska vara en attraktiv stad för nuvarande och framtida studenter och vara ett naturligt val att stanna kvar i efter studierna. Exempel på frågor som diskuteras är bostäder åt högskolestudenter, bättre kollektivtrafik och trygghetssystem för studenter.

Studentforum träffas fem gånger per år

Fem möten arrangeras varje år, där alla studentkårer har möjlighet att möta kommunstyrelsens företrädare kring strategiska frågor. De förslag som kommer upp i studentforum bereds i vanlig ordning till kommunstyrelsen.

Mötestider för beredningsgruppen och studentforum 2020/2021

Här kan du läsa handlingar och protokoll 

Mötestider beredningsgruppen

18 augusti 2021, kl. 12-14

8 september 2021, kl. 12-14

27 oktober 2021, kl. 11-12

1 december 2021, kl. 12-14

12 januari 2022, kl. 11-12

9 februari 2022, kl.12-14

9 mars 2022, kl. 11.00-12.00

20 april 2022, kl. 12.00-14.00

18 maj 2022, kl. 11.00-12.00

Mötestider studentforum

1 september 2021, kl. 16-18

24 november 2021, kl.16-18

2 februari 2022, kl.16-18

6 april 2022, kl. 16-18

15 juni 2022, kl. 16-18

Representanter i studentforum

Kommunstyrelsen utser en person från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen för att medverka i studentforum. Kommunstyrelsen utser också två stadssekreterare med uppgift att företräda kommunstyrelsen i beredningsgruppen för studentforum. 

Representanter från Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborg & Co, studenter från olika studentkårer och studentforums kansli på stadsledningskontoret.

Lista över representanter i Studentforum

Beredningsgruppen

Studentforums beredningsgrupp förbereder studentforums möten och är dessutom en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och kommunstyrelsens företrädare. På beredningsgruppens möten ska deltagarna:

  • stämma av kommunala förslag som rör studenterna
  • diskutera frågor som är relevanta för studenterna som grupp
  • ta upp eventuellt informationsbehov i någon aktuell fråga

Lista över representanter i beredningsgruppen

Filer och dokument