Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. Här hittar du mer om vad Studentforum är, när träffarna är och vilka som deltar.

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. I Studentforum finns även representanter från högskolor och näringslivet.

Kommunstyrelsen utser en person från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen för att medverka i Studentforum.Dessutom medverkar representanter från högskolor och näringslivet.

Studentforums beredningsgrupp förbereder studentforums möten. Beredningsgruppen är dessutom en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och kommunstyrelsens företrädare. Beredningsgruppen kan träffas flera gånger mellan Studentforums möten.