Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder som regel varje helgfri onsdag kl 10. Kommunstyrelsens möten hålls i Rådhuset och är inte öppna för allmänheten. Du kan ta del av handlingar till mötena på sidan Handlingar och protokoll.

Efter kommunstyrelsens beslutssammanträden kan du läsa en kort sammanfattning av några av besluten på sidan Beslut i notisform. Du kan även prenumerera på kommunstyrelsens handlingar inklusive beslut i notisform.

Prenumerera på nämndhandlingar

Sammanträdesdagar 2018

(F) = möten med föredragningar, det innebär enbart information och därmed inga handlingar.

Januari

2018-01-10
2018-01-17 (F)
2018-01-24
2018-10-31

Februari

2018-02-07
2018-02-21 (F)
2018-02-28

Mars

2018-03-07
2018-03-14 (F)
2018-03-21
2018-03-28

April

2018-04-11
2018-04-18 (F)
2018-04-25

Maj

2018-05-02
2018-05-09 (F)
2018-05-16
2018-05-23
2018-05-30 (F)

Juni

2018-06-13
2018-06-20

Augusti

2018-08-15 (F)
2018-08-22
2018-08-29 - inget möte på grund av allmänna val

September

2018-09-05 - inget möte på grund av allmänna val
2018-09-12 - inget möte på grund av allmänna val
2018-09-19
2018-09-26 (F)

Oktober

2018-10-03
2018-10-10 (F)
2018-10-17
2018-10-24 (F)

November

2018-11-07
2018-11-14
2018-11-21 (F)
2018-11-28

December

2018-12-05 (F)
2018-12-12 (beslutsmöte + föredragningar)
2018-12-19 (beslutsmöte + föredragningar)

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens roll i kommunen liknar den roll regeringen har för hela Sverige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de uppgifter som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta.

Kommunstyrelsen uttalar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige.

Det är också kommunstyrelsens uppgift att utse ledamöterna i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt Göteborgs Stads sverigefinska råd.

Göteborgs Stads kommunstyrelse består av 13 kommunalråd och 5 biträdande kommunalråd, valda av kommunfullmäktige. Kommunalråden och de biträdande kommunalråden är politiker på heltid och har sina arbetsplatser i Rådhuset. Besöksadress: Gustaf Adolfs torg 1.

Stadsledningskontoret är den förvaltning som stödjer kommunstyrelsen i arbetet att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter.

Politiker i kommunstyrelsen

Här kan du läsa mer om politikerna i kommunstyrelsen