Till innehåll

Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder som regel varje helgfri onsdag kl 10. Kommunstyrelsens möten hålls i Rådhuset och är inte öppna för allmänheten. Du kan ta del av handlingar till mötena på sidan Handlingar och protokoll.

Efter kommunstyrelsens beslutssammanträden kan du läsa en kort sammanfattning av några av besluten på sidan Beslut i notisform. Du kan även prenumerera på kommunstyrelsens handlingar inklusive beslut i notisform.

Prenumerera på nämndhandlingar

Sammanträdesdagar 2019

Januari

2019-01-09
2019-01-16
2019-01-30

Februari

2019-02-06
2019-02-27

Mars

2019-03-13
2019-03-27

April

2019-04-10

Maj

2019-05-08
2019-05-22
2019-05-29

Juni

2019-06-12
2019-06-19

Sommaruppehåll

Augusti

2019-08-21
2019-08-28

September

2019-09-11
2019-09-25

Oktober

2019-10-09
2019-10-23

November

2019-11-06
2019-11-20

December

2019-12-11

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens roll i kommunen liknar den roll regeringen har för hela Sverige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de uppgifter som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta.

Kommunstyrelsen uttalar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige.

Det är också kommunstyrelsens uppgift att utse ledamöterna i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt Göteborgs Stads sverigefinska råd.

Göteborgs Stads kommunstyrelse består av 13 kommunalråd och 5 biträdande kommunalråd, valda av kommunfullmäktige. Kommunalråden och de biträdande kommunalråden är politiker på heltid och har sina arbetsplatser i Rådhuset. Besöksadress: Gustaf Adolfs torg 1.

Stadsledningskontoret är den förvaltning som stödjer kommunstyrelsen i arbetet att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter.

Politiker i kommunstyrelsen

Här kan du läsa mer om politikerna i kommunstyrelsen

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring kommunstyrelsen så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
${loading}