Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder som regel varje helgfri onsdag kl 9.30. Kommunstyrelsens möten hålls i Rådhuset och är inte öppna för allmänheten. Du kan ta del av handlingar till mötena på sidan Handlingar och protokoll.

Efter kommunstyrelsens beslutssammanträden kan du läsa en kort sammanfattning av några av besluten på sidan Beslut i notisform. Du kan även prenumerera på kommunstyrelsens handlingar inklusive beslut i notisform.

Prenumerera på nämndhandlingar

Sammanträdesdagar första halvåret 2020

Januari

2020-01-15

Februari

2020-02-05
2020-02-26

Mars

2020-03-11
2020-03-25

April

2020-04-08 extrainsatt möte
2020-04-15
2020-04-22

Maj

2020-05-06
2020-05-20

Juni

2020-06-03
2020-06-17

Sammanträdesdagar andra halvåret 2020

(preliminära tider)

Augusti

2020-08-19

September

2020-09-02
2020-09-16
2020-09-30

Oktober

2020-10-14
2020-10-21

November

2020-11-11
2020-11-25

December

2020-12-09
2020-12-16

Så arbetar kommunstyrelsen

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de uppgifter som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta.

Kommunstyrelsen uttalar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige.

Det är också kommunstyrelsens uppgift att utse ledamöterna i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt Göteborgs Stads sverigefinska råd.

Göteborgs Stads kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 5 ersättare, valda av kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och ersätare i kommunstyrelsen är politiker på heltid och har sina arbetsplatser i Rådhuset. Besöksadress: Gustaf Adolfs torg 1.

Stadsledningskontoret är den förvaltning som stödjer kommunstyrelsen i arbetet att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter.

Politiker i kommunstyrelsen

Här kan du läsa mer om politikerna i kommunstyrelsen

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring kommunstyrelsen så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
${loading}