Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder som regel varje helgfri onsdag kl 9.30. Kommunstyrelsens möten hålls i Rådhuset och är inte öppna för allmänheten. Du kan ta del av handlingar till mötena på sidan Handlingar och protokoll.

Efter kommunstyrelsens beslutssammanträden kan du läsa en kort sammanfattning av några av besluten på sidan Beslut i notisform. Du kan även prenumerera på kommunstyrelsens handlingar inklusive beslut i notisform.

Prenumerera på nämndhandlingar

Sammanträdesdagar första halvåret 2021

Januari

2021-01-13
2021-01-27

Februari

2021-02-10

Mars

2021-03-03
2021-03-17
2021-03-31

April

2021-04-21

Maj

2021-05-05
2021-05-19

Juni

2021-06-02
2021-06-16

Sammanträdesdagar andra halvåret 2021

Augusti

2021-08-18

September

2021-09-01
2021-09-15
2021-09-29

Oktober

2021-10-13
2021-10-27

November

2021-11-10
2021-11-24

December

2021-12-01
2021-12-15

Så arbetar kommunstyrelsen

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de uppgifter som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta.

Kommunstyrelsen uttalar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige.

Det är också kommunstyrelsens uppgift att utse ledamöterna i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt Göteborgs Stads sverigefinska råd.

Göteborgs Stads kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 5 ersättare, valda av kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen är politiker på heltid och har sina arbetsplatser i Rådhuset. Besöksadress: Gustaf Adolfs Torg 1.

Stadsledningskontoret är den förvaltning som stödjer kommunstyrelsen i arbetet att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter.

Politiker i kommunstyrelsen

Här kan du läsa mer om politikerna i kommunstyrelsen