Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 3 april 2020 klockan 15:38 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Här hittar du samlad och uppdaterad information.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Kommunstyrelsens möten - för media

Det här gäller för media i samband med kommunstyrelsens sammanträden och beredningsmöten.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsens beslutande sammanträden äger rum varannan onsdag klockan 10-11.

Presskonferenser

Media anmäler sig i förväg i receptionen i rådhuset. Ta med legitimation.

  • Klockan 11.15: Pressträff i rådhuset, lokal KS-salen. Stadsledningskontoret meddelar vilka beslut som kommunstyrelsen fattat.
  • Klockan 11:25-11:35: Politisk presskonferens, SD.
  • Klockan 11:35-11:45: Politisk presskonferens, D.
  • Klockan 11:45-11:55: Politisk presskonferens, S.
  • Klockan 11:55-12:10: Politisk presskonferens, MP/V
  • Klockan 12:10-12:30: Alliansen

Kontaktperson: Henrik Dahlberg, pressansvarig stadsledningskontoret, 072-536 10 99

Kommunstyrelsens beredningsmöten

Kommunstyrelsen har beredningsmöten varannan onsdag kl 9.15. Inga presskonferenser hålls i samband med dessa möten.

Media hänvisas i första hand till de politiska sekreterarna.

Frågor: Henrik Dahlberg, pressansvarig stadsledningskontoret, 072-536 10 99.

Sammanträdesdagar och handlingar

Kommunstyrelsens handlingar

Beslut i notisform från kommunstyrelsen möten

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
${loading}