Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Kommunstyrelsens möten - för media

Det här gäller för media i samband med kommunstyrelsens sammanträden och beredningsmöten.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsens beslutande sammanträden äger rum varannan onsdag klockan 9:30. 

Presskonferenser

Media anmäler sig i förväg i receptionen i rådhuset. Ta med legitimation.

  • Klockan 12.15: Pressträff i rådhuset, Sjöfartssalen. Stadsledningskontoret meddelar vilka beslut som kommunstyrelsen fattat.
  • Klockan 12.30-12.35: Politisk presskonferens, SD. 
  • Klockan 12:35-12:45: Politisk presskonferens, D.  
  • Klockan 12:45-12:55: Politisk presskonferens, S.
  • Klockan 12:55-13:10: Politisk presskonferens, MP/V
  • Klockan 13:10-13:30: Alliansen

Kontaktperson: Christina Terfors, t f pressansvarig stadsledningskontoret, 070-761 17 16.

Kommunstyrelsens beredningsmöten

Kommunstyrelsen har beredningsmöten varannan onsdag kl 9.15. Inga presskonferenser hålls i samband med dessa möten.

Media hänvisas i första hand till de politiska sekreterarna.

Frågor: Christina Terfors, t f pressansvarig stadsledningskontoret, 070-761 17 16.

Sammanträdesdagar och handlingar

Kommunstyrelsens handlingar

Beslut i notisform från kommunstyrelsen möten

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
${loading}