Kommunstyrelsens möten - för media

Det här gäller för media i samband med kommunstyrelsens sammanträden och beredningsmöten.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsens beslutande sammanträden äger rum varannan onsdag klockan 9:30. 

Pressinformation

Pressinformation efter kommunstyrelsens sammanträde hålls digitalt på grund av covid-19. Inbjudan skickas till media som anmäler sig via e-post.

  • Klockan 12:15 – 12:30: Digital pressinformation. Stadsledningskontoret meddelar vilka beslut som kommunstyrelsen fattat.
  • Klockan 12.30-12.35: Politisk presskonferens, SD. 
  • Klockan 12:35-12:45: Politisk presskonferens, D.  
  • Klockan 12:45-12:55: Politisk presskonferens, S.
  • Klockan 12:55-13:10: Politisk presskonferens, MP/V
  • Klockan 13:10-13:30: Alliansen

Kontaktperson: Christina Terfors, pressansvarig stadsledningskontoret, 070-761 17 16.

Kommunstyrelsens beredningsmöten

Kommunstyrelsen har beredningsmöten varannan onsdag kl 9.15. Inga presskonferenser hålls i samband med dessa möten.

Media hänvisas i första hand till de politiska sekreterarna.

Frågor: Christina Terfors, pressansvarig stadsledningskontoret, 070-761 17 16.

Sammanträdesdagar och handlingar

Kommunstyrelsens handlingar

Beslut i notisform från kommunstyrelsen möten

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar