Kommunstyrelsens möten - för media

Det här gäller för media i samband med kommunstyrelsens sammanträden och beredningsmöten.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsens beslutande sammanträden äger rum varannan onsdag klockan 9:30. 

Pressinformation

Pressinformation för media hålls efter kommunstyrelsens sammanträde. Inbjudan skickas till media från Göteborgs Stads digitala pressrum.

  • Klockan 12:15 – 12:30: Stadsledningskontoret meddelar vilka beslut som kommunstyrelsen fattat.
  • Klockan 12.30-12.35: Politisk pressinformation, SD
  • Klockan 12:35-12:45: Politisk pressinformation, D  
  • Klockan 12:45-12:55:  Politisk pressinformation , S
  • Klockan 12:55-13:10:  Politisk pressinformation, MP/V
  • Klockan 13:10-13:30:  Politisk pressinformation, Alliansen

Kontaktperson: Christina Terfors, pressansvarig stadsledningskontoret, 070-761 17 16.

Kommunstyrelsens beredningsmöten

Kommunstyrelsen har beredningsmöten varannan onsdag kl 9.15. Inga presskonferenser hålls i samband med dessa möten.

Media hänvisas i första hand till de politiska sekreterarna.

Sammanträdesdagar och handlingar

Kommunstyrelsens handlingar

Beslut i notisform från kommunstyrelsen möten

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar