Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 3 april 2020 klockan 15:38 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Här hittar du samlad och uppdaterad information.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfråger är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och kommunledningen i Göteborg.

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor arbetar för delaktighet och jämlikhet för dig med funktionsnedsättning i Göteborg. Till grund för arbetet ligger Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Elisabet Lann, ordförande, (KD)
Anna-Klara Behlin, (V)
Blerta Hoti, (S)
Bo Anderssen, (L)
Ali Yaghoubvand, (MP)
Alireza G Alipour, FRG
Sara Jernewall, GDF
Björn Lindquist, FRG
Marianne Fagberg, FRG
Kerstin Arohlén, FRG
Mona Eriksson, FRG
Annika Lindström, FRG
Ippsepp Meyer, FRG

Jan Otterstedt, (M)
Jenny Broman, (V)
Ellen Mittika, (S)
Ajsela Bruncevic, (C)
Martin Nilsson, (MP)
Catarina Ahlquist, FRG
Christer Westberg, FRG
Robert Kindberg,FRG
Dennis Bokedal, FRG
Margareta Elmberg, FUB
Ann Ander, FRG
Marie-Louise Fritzén, FGR
Pia Emanuelsson, FRG

​Kontaktuppgifter, se förtroendemannaregistret, politiker.goteborg.se

Sekreterare

Lena Hasselgren, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Telefon: 031-365 00 00 (växel)
E-post: goteborgs.stad.rad.for.funktionshinderfragor@stadshuset.goteborg.se

Intresseorganisationer för funktionshinderfrågor

Funktionsrätt Göteborg

Telefon: 031-24 03 03
E-post: info@funktionsrattgbg.se

funktionsrattgbg.se

GDF (Göteborgs Dövas Förening)

FUB (Föreningen för Barn, Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)

Telefon: 031-338 94 60
E-post: info@goteborg.fub.se

www.goteborg.fub.se

Kontaktuppgifter

Lena Hasselgren
Samtal eller sms: 031 – 368 03 18
e-post: lena.hasselgren@stadshuset.goteborg.se

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Relaterad information

${loading}