Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika pensionärsorganisationer och kommunledningen i Göteborg.

Om Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett rådgivande organ med syfte att bereda Göteborgs pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Ledamöter i Göteborgs Stads pensionärsråd

Daniel Bernmar (V), ordförande
Christina Holmquist (S)
Axel Josefson (M)
Monica Påhlsson (L)
Christer Westberg (S)

Ingela Ekholm, PRO
Berit Fredholm, PRO
Sven Carlsson, PRO
Solvig Sjöholm, PRO
Lena Gustafsson, SPF Seniorerna
Ewa Erikson, SPF Seniorerna
Karl Gunnar Nordanstad, RPG
Hjördis Ahlm, SKPF
Zaidi Folias, SKPF
Anna-Lena Stjernlöf, SKPF

Kontaktuppgifter till politikerna

Ersättare i Göteborgs Stads pensionärsråd

Bernt Sabel (S)
Hillevi Werring (MP)
Lars Alterklev (KD)

Hans Fredriksson, PRO
Viveka Gedda, PRO
Birgitta Ljungström Bengtsson, PRO
Lage Reftel, PRO
Göran Eklund, SPF Seniorerna
Britt Johansson, SPF Seniorerna
Kerstin Ekberg, RPG
Ewy Strandberg, SKPF
Olof Jacobsson, SKPF

Kontaktuppgifter till politikerna

Sekreterare

Maria Siewers, Göteborgs Stad, stadsledningskontoret
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post: goteborgs.stad.pensionarsradet@goteborg.se

Pensionärsorganisationer

PRO (Pensionärernas riksorganisation)

Telefon: 031-42 07 60
E-post: info@goteborg.pro.se
Webbplats: www.pro.se

SPF Seniorerna

Telefon: 031-12 17 59
E-post: spf.gbg@telia.com
Webbplats: www.spf.se/goteborgsdistriktet

SKPF (Svenska kommunalpensionärernas förbund)

Telefon: 031-14 59 25
E-post: skpfgoteborg@hotmail.com
Webbplats: www.skpf.se

SPRF (Sveriges pensionärers riksförbund)

Telefon: 031-41 18 35
E-post: ulla.tisell@tele2.se
Webbplats: www.sprf.se

RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap)

Telefon: 031-20 18 13
Webbplats: www.rpg.org.se

Lokala pensionärsråd

I varje stadsdel finns ett lokalt pensionärsråd som är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen på det lokala planet.

Angereds stadsdelsförvaltning

Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Centrums stadsdelsförvaltning

Lundby stadsdelsförvaltning

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning