Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020 klockan 15:04 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika pensionärsorganisationer och kommunledningen i Göteborg.

Om Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett rådgivande organ med syfte att bereda Göteborgs pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Ledamöter i Göteborgs Stads pensionärsråd

Gäller mandatperioden 2019-2022.

Kontaktuppgifter till politikerna hittar du i förtroendemannaregistret

Politiska representanter

Jörgen Knudtzon (KD), ordförande
Daniel Bernmar (V)
Marina Johansson (S)
Britt Olsson (M)
Ingvar Andersson (MP)

Marie Brynolfsson (V), suppleant
Christina Holmqvist (S), suppleant
Monica Påhlsson (L), suppleant

Representanter för pensionärsorganisationerna

Zaidi Folias, SKPF, ledamot
Anna-Lena Stjernlöf, SKPF, ledamot
Olof Jacobsson, SKPF, ledamot
Gerda Svendsen, SKPF, ledamot
Ingela Ekholm, PRO, ledamot
Sven Carlsson, PRO, ledamot
Tommy Emanuelsson, PRO, ledamot
Lena Gustafsson, SPF Seniorerna, ledamot
Ewa Erikson, SPF Seniorerna, ledamot
Karl Gunnar Nordanstad, RPG, ledamot

Ewy Strandberg, SKPF, suppleant
Ulf Johansson, SKPF, suppleant
Ingalill Alsterlind, SKPF, suppleant
Annelie Sjökvist, SKPF, suppleant
Berit Fredholm, PRO, suppleant
Hans Fredriksson, PRO, suppleant
Birgitta Ljungström-Bengtsson, PRO, suppleant
Britt Johansson, SPF Seniorerna, suppleant

Sekreterare

Maria Siewers, Göteborgs Stad, stadsledningskontoret
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post: goteborgs.stad.pensionarsradet@goteborg.se

Pensionärsorganisationer

PRO (Pensionärernas riksorganisation)

Telefon: 031-42 07 60
E-post: info@goteborg.pro.se
Webbplats: www.pro.se

SPF Seniorerna

Telefon: 031-12 17 59
E-post: spf.gbg@telia.com
Webbplats: www.spf.se/goteborgsdistriktet

SKPF (Svenska kommunalpensionärernas förbund)

Telefon: 031-14 59 25
E-post: skpfgoteborg@hotmail.com
Webbplats: www.skpf.se

RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap)

Telefon: 031-20 18 13
Webbplats: www.rpg.org.se

Lokala pensionärsråd

I varje stadsdel finns ett lokalt pensionärsråd som är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen på det lokala planet.

Angereds stadsdelsförvaltning

Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Centrums stadsdelsförvaltning

Lundby stadsdelsförvaltning

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring Göteborgs Stads pensionärsråd så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Relaterad information

${loading}