Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika pensionärsorganisationer och kommunledningen i Göteborg.

Om Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett rådgivande organ med syfte att ge Göteborgs pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. I rådet ingår politiska representanter och representanter från pensionärsorganisationerna.

Ledamöter i Göteborgs Stads pensionärsråd

Kontaktuppgifter till representanter i Göteborgs Stads pensionärsråd

Gäller mandatperioden 2019-2022.

Politiska representanter

Jörgen Knudtzon (KD), ordförande
Marie Brynolfsson (V)
Marina Johansson (S)
Britt Olsson (M)
Ingrid Bergman (MP)

Siw Wittgren Ahl (S), suppleant
Monica Påhlsson (L), suppleant

Representanter för pensionärsorganisationerna

Zaidi Folias, SKPF, ledamot
Anna-Lena Stjernlöf, SKPF, ledamot
Olof Jacobsson, SKPF, ledamot
Gerda Svendsen, SKPF, ledamot
Ingela Ekholm, PRO, ledamot
Sven Carlsson, PRO, ledamot
Tommy Emanuelsson, PRO, ledamot
Lena Gustafsson, SPF Seniorerna, ledamot
Ewa Erikson, SPF Seniorerna, ledamot
Karl Gunnar Nordanstad, RPG, ledamot

Ulf Johansson, SKPF, suppleant
Ingalill Alsterlind, SKPF, suppleant
Annelie Sjökvist, SKPF, suppleant
Yvonne Haglund, SKPF, suppleant
Solvig Sjöholm, PRO, suppleant
Birgitta Ljungström-Bengtsson, PRO, suppleant
Charlotte Kaurin, PRO, suppleant
Britt Johansson, SPF Seniorerna, suppleant
Madeleine Jacobsson, SPF Seniorerna, suppleant
Kerstin Ekberg, RPG Riksförbundet Pensionärsgemenskap, suppleant

Anneli Ylijärvi RSE, Sverigefinska pensionärer, adjungerad från sverigefinska rådet
Simo Sinkkonen SEKL, Finska pensionärernas riksförbund, adjungerad från sverigefinska rådet

Sekreterare

Erica Thulin Manderhjelm, Göteborgs Stad, stadsledningskontoret
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post:  goteborgs.stad.pensionarsradet@goteborg.se

Pensionärsorganisationer

PRO (Pensionärernas riksorganisation)

Telefon: 031-42 07 60
E-post: info@goteborg.pro.se 
Webbplats: www.pro.se

SPF Seniorerna

Telefon: 031-12 17 59
E-post: spf.gbg@telia.com
Webbplats: www.spf.se/goteborgsdistriktet

SKPF (Svenska kommunalpensionärernas förbund)

Telefon: 031-14 59 25
E-post: skpfgoteborg@hotmail.com
Webbplats: www.skpf.se

RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap)

Telefon: 031-20 18 13
Webbplats: www.rpg.org.se