Göteborgs Stads HBTQ-råd

Göteborgs Stads HBTQ-råd är ett forum för samråd och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan hbtq-Göteborg och kommunledningen i Göteborg. Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Mötestider för Göteborgs Stads HBTQ-råd 2022

28 januari kl 9-12
3 mars kl 13-16
7 april kl 9-12
16 maj kl 13-16
31 augusti kl 13-16
7 oktober kl 9-12
10 november kl 9-12
15 december kl 13-16

Göteborgs Stads HBTQ-råds möten är öppna för allmänheten

Du är välkommen att delta i Göteborgs Stads HBTQ-råds möten. Mötena inleds med att allmänheten under mötets första 15 minuter har möjlighet att ställa frågor eller föra en dialog med rådets ledamöter. Under resterande del av mötet är du välkommen att delta, men då endast som åhörare.

Anmälan

Anmäl dig till goteborgs.stads.hbtq-rad@goteborg.se om du vill delta på ett möte.

OBS! Antalet åhörarplatser är begränsat.

Handlingar och protokoll från Göteborgs Stads HBTQ-råds möten

Handlingar och protokoll från Göteborgs Stads HBTQ-råds möten hittar du i söktjänsten Handlingar och protokoll

Öppna möten - Open Hearings

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten, för att på så vis lyssna in synpunkter och förslag som kan bidra till att Göteborg blir en mer öppen och inkluderande stad. Särskilt vänder sig de öppna mötena till enskilda personer i hbtq-Göteborg som inte är organiserade i föreningar eller nätverk. Mötet är i sig inget beslutande möte, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete.

Anteckningar från öppna möten

Anteckningar från mötena kommer dels redovisas för kommunstyrelsen, dels publiceras längst ner på denna sida. Du som lämnar dina kontaktuppgifter har även möjlighet att få anteckningarna skickade till dig via e-post.

Om Göteborgs Stads HBTQ-råd?

Göteborgs Stads HBTQ-råd ska utifrån ett normkritiskt perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att lämna yttranden och vara ett kommunalt remissorgan ska rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i Göteborg. En gång per år ska rådet också anordna ett öppet möte, dit alla är välkomna för att lämna synpunkter och ge förslag på hur Göteborg ska bli en öppen och inkluderande stad.

Ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd

Rådet består av 19 ledamöter. 6 ledamöter representerar de politiska partierna i kommunstyrelsen och 13 ledamöter representerar hbtq-Göteborg.

Ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Årsrapporter

Årsrapport 2020

Årsrapport Göteborgs Stads HBTQ-råd 2020

Årsrapport 2019

Exempel på frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd arbetat med under 2019:

 • Hbtq-perspektivet i staden pågående arbete mot psykisk ohälsa
 • Avstämning med Jämställdhetsmyndigheten utifrån dess roll som strategisk hbtq-myndighet
 • Ta fram ett normkritiskt stödmaterial för föreningar som legat på Idrotts– och föreningsförvaltningen att ta fram
 • Normmedvetet arbetssätt – utvärdering och uppföljning av ett framgångsrikt pilotarbete
 • Filmprojekt med fokus på transerfarenheter med filmaren bakom Regnbågens sång, Nasrin Pakho
 • Förslag på nya riktlinjer och bidrag för föreningar

Årsrapport Göteborg Stads HBTQ-råd 2019

Årsrapport 2018

Exempel på frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd arbetat med under 2018:

 • Deltagande i EuroPride i Stockholm och Göteborg
 • Dialoger med stadsdelarna om stadens hbtq-plan
 • Dialog med Social resurs om inrättandet av ett Regnbågshus
 • Stadens rapport om hbtq-personers arbetsmiljö
 • Unga hbtq-personers utsatthet i stadens skolor
 • Inkluderande idrotts- och föreningsliv

Årsrapport Göteborg Stads HBTQ-råd 2018

Årsrapport 2017

Exempel på frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd arbetat med under 2017:

 • Rådslag kring SKL:s överenskommelse med regeringen om psykisk ohälsa
 • Könsneutralt kodade toaletter på Stadsbiblioteket
 • Studie om hbtq-personers arbetsmiljö inom Göteborgs Stad
 • Rapport om nationell transutredning
 • Förslag om ett hbtq-monument/hbtq-konstverk

Årsrapport för Göteborgs Stads HBTQ-råd 2017

Årsrapport 2016

Exempel på frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd arbetat med under 2016:

 • Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor
 • Dialoger med stadsdelarnas förvaltningschefer och ansvariga politiker
 • Modeller för att säkerställa hbtq-kompetens i staden
 • Ett inkluderande perspektiv i arbetet med Jämlikt Göteborg
 • Hbtq och heder
 • Psykisk ohälsa
 • Arbetsmiljön för hbtq-personer i staden

Årsrapport 2016 för Göteborgs Stads HBTQ-råd

Årsrapport 2015

Exempel på frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd arbetat med under 2015:

 • Icke-diskriminering som en förutsättning för social hållbarhet
 • Hbtq-kompetens hos goda män
 • Inkluderande könsstatistik
 • Inkluderande idrotts- och föreningsliv
 • Implementering av planen mot våld i nära relationer

Årsrapport 2015 för Göteborgs Stads HBTQ-råd

Årsrapport 2014

Exempel på frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd arbetade med 2014:

 • Plan mot våld i nära relationer
 • Enskilda omklädningsrum
 • Inkluderande könsstatistik
 • Strategisk plan för att minska suicid i Göteborg
 • Könskodade toaletter

Årsrapport 2014 för Göteborgs Stads HBTQ-råd

Filer och dokument