Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2020

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2020.

Beslutat av kommunstyrelsen