Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att genomföra, följa upp och utvärdera det som kommunfullmäktige beslutar. Här hittar du information om hur kommunstyrelsen arbetar och beslut från kommunstyrelsen. Du hittar också råd och forum för kommunledningens samråd med bland annat studenter och pensionärer.

Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Kommunstyrelsens möten - för media

Det här gäller för media i samband med kommunstyrelsens sammanträden och beredningsmöten.

Göteborgs Stads HBTQ-råd

Göteborgs Stads HBTQ-råd är ett forum för samråd och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan hbtq-Göteborg och kommunledningen i Göteborg. Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och kommunledningen i Göteborg.

Göteborgs Stads sverigefinska råd

Göteborgs Stads sverigefinska råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den sverigefinska minoriteten och kommunledningen i Göteborg. Göteborg är del av finskt förvaltningsområde sedan 2011 vilket ger sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter.

Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika pensionärsorganisationer och kommunledningen i Göteborg.

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.