Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till landsting och riksdag.

Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad, med sommar- och juluppehåll. Datum för mötena hittar du här nedan.

Mötena börjar i regel kl 16, men tiden kan ibland ändras. Aktuell starttid för varje möte finns angivet i föredragningslistan inför varje möte. Du hittar föredragningslistan i Handlingar och protokoll.

Första halvåret år 2019

Torsdag 31 januari
Torsdag 21 februari
Torsdag 28 mars
Torsdag 25 april
Torsdag 23 maj
Tisdag 11 juni

Andra halvåret år 2019

Torsdag 12 september
Torsdag 17 oktober
Måndag 4 november (Budget)
Tisdag 5 november (Reservdag budget)
Torsdag 21 november
Tisdag 10 december

Ta del av kommunfullmäktiges möten

Det finns flera olika sätt att följa vad som beslutas i kommunfullmäktige.

Direktsändning via webb-TV

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via webb-TV när mötena pågår. Du kan också se och lyssna på redan genomförda möten.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webb-TV

Besök kommunfullmäktiges möten

Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna.

Sammanträdena hålls i Börsenhuset vid Gustaf Adolfs Torg. Du kan hämta en biljett vid entrén, Gustaf Adolfs Torg 5. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

Direktsändning i närradion

Sammanträdet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Läs handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll

Anslag och tillkännagivanden

Alla anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad finns på Göteborgs Stads digitala anslagstavla.

Så arbetar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg och fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige ett presidium (styrelse) som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Kommunfullmäktige i Göteborg har 81 ordinarie ledamöter och 44 ersättare.

Här hittar du alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut.

Fyra personer leder kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige väljer ett presidium som leder sammanträdena. Presidiet består av kommunfullmäktiges ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Presidiet representerar också Göteborg i officiella sammanhang.

Ordförande

Anneli Rhedin (M)

Förste vice ordförande

Pär Gustafsson (L)

Andre vice ordförande

Håkan Eriksson (V)

Tredje vice ordförande

Åse-Lill Törnqvist (MP)

Övriga politiker i kommunfullmäktige