Kommunalråd och biträdande kommunalråd

Kommunstyrelsen i Göteborg har 13 kommunalråd och 5 biträdande kommunalråd för mandatperioden 2015-2018.

Kommunstyrelsen mandatperioden 2015-2018

De politiska partierna är representerade enligt följande:

  • Socialdemokraterna har 4 kommunalråd och 2 biträdande kommunalråd
  • Moderaterna har 3 kommunalråd och 1 biträdande kommunalråd
  • Miljöpartiet har 1 kommunalråd och 1 biträdande kommunalråd
  • Liberalerna har 1 kommunalråd och 1 biträdande kommunalråd
  • Vänsterpartiet har 1 kommunalråd
  • Kristdemokraterna har 1 kommunalråd
  • Sverigedemokraterna har 1 kommunalråd
  • Martin Wannholt, kommunalråd

Under mandatperioden 2015-2018 är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ som styr staden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunalråd

Ann-Sofie Hermansson (S)

Kommunalråd, ordförande

Näringsliv, turism, evenemang


Ulf Kamne, MP, foto: Magnus Gotander

Ulf Kamne (MP)

Kommunalråd, förste vice ordförande

Stadsutveckling, bostad, mark, miljö, klimat, kretslopp


Jons Ransgård, M, foto: Magnus Gotander

Jonas Ransgård (M)

Kommunalråd, andre vice ordförande (oppositionsråd)

Ekonomi, näringsliv och bolag
Upphandling, utveckling och revision
Turism, besöksnäring, evenemang
Trygghetsfrämjande, brottsförebyggande
Infrastruktur
Valnämnden
Samordning, styrning, ledning
Regional och nationell samverkan


Daniel Bernmar, V, foto: Magnus Gotander

Daniel Bernmar (V)

Kommunalråd

Äldreomsorg, föreningsliv, demokrati, idrott


Helene Odenjung, FP, foto: Magnus Gotander

Helene Odenjung (L)

Kommunalråd (oppositionsråd)

Alla politiska frågor för Liberalerna


David Lega, KD, foto: Magnus Gotander

David Lega (KD)

Kommunalråd (oppositionsråd)

Alla politiska frågor för Kristdemokraterna


Mariya Voyvodova (S)

Mariya Voyvodova (S)

Kommunalråd

Kultur, mänskliga rättigheter, ungdomsfrågor


Kristina Tharing, M, foto: Magnus Gotander

Kristina Tharing (M)

Kommunalråd (oppositionsråd)

Förskola, grundskola, gymnasieskola
Politisk samordning av SDN-grupperna
Kultur, fritid, idrott och föreningsliv
Medborgarservice, IT, e-tjänster
Fonder, stipendier och stiftelser


Marina Johansson (S)

Marina Johansson (S)

Kommunalråd

Sociala frågor, individ- och familjeomsorg, folkhälsa


Jonas Attenius (S)

Jonas Attenius (S)

Kommunalråd

Arbetsmarknad, vuxenutbildning, personal, inköp och upphandling


Hampus Magnusson, M, foto: Magnus Gotander

Hampus Magnusson (M)

Stadsbyggnad
Fastighet, mark
Trafik och färdtjänst
Miljö, klimat, kretslopp
Park och Natur
Arbetsmarknad/vuxenutbildning
Utanförskap/integration
Ungdoms- och studentfrågor


Martin Wannholt, foto: Magnus Gotander

Martin Wannholt

Kommunalråd (oppositionsråd)

Alla politiska frågor


Lars hansson: SD; foto: Magnus Gotander

Lars Hansson (SD)

Kommunalråd (oppositionsråd)

Alla politiska frågor för Sverigedemokraterna

Biträdande kommunalråd

Karin Pleijel, MP, foto: Magnus Gotander

Karin Pleijel (MP)

Biträdande kommunalråd

Utbildning, förskola, skola, gymnasium


Shahbaz Khan (S)

Biträdande kommunalråd


Axel Josefson (M)

Axel Josefson (M)

Biträdande kommunalråd


Ann Catrine Fogelgren, M, foto: Magnus Gotander

Ann Catrine Fogelgren (L)

Biträdande kommunalråd (oppositionsråd)


Ingrid Andreae (S)

Ingrid Andreae (S)

Biträdande kommunalråd

Funktionshinder

Foto: Magnus Gotander