Vision och verksamhetsidé Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån Göteborgs Stads vision och verksamhetsidé för utbildning.

Vision

Göteborg är en ledande utbildnings- och kunskapsstad i ett internationellt perspektiv.

Verksamhetsidé

Göteborgs stad gör en ansats på skolområdet genom att ha en gemensam verksamhetsidé som stärker förhållningssättet gentemot eleverna/studerande:

 • Elevernas inre motivation och lust att lära
 • Elevernas delaktighet och medskapande
 • En helhetssyn

Strategier

Strategierna för att nå vår vision och ge förutsättningar för att genomföra vår verksamhetsidé är:

 • vi anpassar utbildningen efter de studerandes förutsättningar, behov och önskemål inom olika skolformer
 • vi är attraktiva genom att erbjuda en rik variation och en stor flexibilitet i det pedagogiska arbetet för att främja alla studerandes kunskapsutveckling, även genom samarbete mellan våra gymnasieskolor och mellan våra olika skolformer
 • vi satsar på att öka den digitala kompetensen hos elever och lärare
 • vi har ett klimat där allas lika värde är tydligt och där alla är respekterade och hörda
 • vi använder samhället och vår omvärld som en resurs i utbildningen
 • vi samarbetar med grundskola, högskola, näringsliv och arbetsförmedling för att ge bästa möjliga förutsättningar för anställning och högre studier
 • i samverkan med GR erbjuder vi Västsveriges bredaste programutbud där så många som möjligt får sitt förstahandsval tillgodosett
 • vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom gymnasiesärskolan
 • minst 50 procent av Göteborgseleverna väljer gymnasieutbildningen i egen regi - andelen ska öka på sikt
 • vi har minst 25 procent av vuxenutbildningen i egen regi
 • minst 30 procent av GR-eleverna väljer Göteborgs Stads utbildningar
 • vi har Sveriges största och bredaste utbud av yrkeshögskoleutbildning (YH)
 • vi har en flexibel organisation som möter framtidens behov