Utbildningar inom gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för elever som på grund av en utvecklingsstörning inte bedöms klara av gymnasieskolans kunskapskrav. Det finns både nationella program och individuella program att söka i gymnasiesärskolan.

På gymnasiesärskolan studerar eleverna i en miljö där de får möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt och i samspel med andra. Undervisningen sker i mindre grupper och eleverna arbetar enskilt eller tillsammans med andra. Varje elev får en individuell utvecklingsplan som bygger på hens erfarenheter, kunskaper och intressen. Undervisningen utformas efter elevernas behov och intressen och de får pröva att använda sina kunskaper i praktiken. Man behöver inte ha gått i grundsärskola för att gå på gymnasiesärskola. 

Gymnasiesärskolan har flera skolor runt om i Göteborg. Mer information om de olika skolorna och programmen hittar du på Område GS webbplats