Kommunala gymnasieskolor i Göteborg

Här hittar du de gymnasieskolor i Göteborg som drivs i kommunal regi.

Göteborgs Stad driver 12 olika gymnasieskolor. Därtill har vi många gymnasiesärskoleutbildningar för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi driver också Center för Språkintroduktion, där nyanlända elever i gymnasieåldern läser svenska, samt Hörselgymnasiet för elever med hörselnedsättning och Riksgymnasiet för rörelsehindrade elever. 

Utbildningsförvaltningen administrerar också sidor om gymnasieskola på goteborg.se, till exempel skolkort, inackorderingstillägg och tillfällig skolskjuts. Övrig information hittar du på goteborg.se om du klickar på gymnasieskola

Kommunala gymnasieskolor

Angeredsgymnasiet

Bernadottegymnasiet

Bräckegymnasiet

Burgårdens gymnasium

Center för språkintroduktion

Ester Mosessons gymnasium

Gymnasiesärskolan 

Hvitfeldtska gymnasiet

Hörselgymnasiet

IHGR - The International High School of the Gothenburg Region

Katrinelundsgymnasiet

Lindholmens tekniska gymnasium

MTG - Motorbranschens tekniska gymnasium

Polhemsgymnasiet

Riksgymnasiet

Schillerska

Information till elever och vårdnadshavare?

Information till elever och vårdnadshavare kommer i första hand från respektive gymnasieskola. På sidan Information och blanketter hittar du länkar och dokument till gemensam information för de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg.

Jobba hos oss?

Vill du jobba på någon av våra skolor? Läs mer om vad vi har för tjänster, verksamheter och vad vi kan erbjuda dig.

 

Samtliga gymnasieskolor i Göteborg

Här hittar du en lista över både kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborg.