Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan är en del av utbildningsförvaltningens elevhälsoorganisation, med personal som arbetar både i verksamheterna och centralt på förvaltningen.

Till centrala elevhälsan hör psykologer, skolläkare, samordnande kurator, samordnande specialpedagog, medicinskt ledningsansvarig (MLA), psykologiskt ledningsansvarig (PLA) och lokalt verksamhetsstöd för PMO (elevhälsans journalsystem). Centrala elevhälsan leds av en gruppchef.

Centrala elevhälsan har som uppdrag att:

  • tillhandahålla psykolog- och skolläkarresurs till skolornas elevhälsoarbete
  • tillhandahålla medicinskt och psykologiskt ledningsansvar till verksamheten
  • professionsvis samordna elevhälsopersonalen för utveckling och kvalitet i det yrkesspecifika ansvaret
  • delta i det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsa på huvudmannanivå
  • bidra med expertis i elevhälsofrågor på huvudmannanivå
  • delta i specifika utvecklingsinsatser av elevhälsa på skolorna
  • bistå verksamheten i händelse av kris eller andra extraordinära händelser
  • delta i arbetet med att upprätta policydokument, riktlinjer och vägledningar

Lokala elevhälsoteam och gymnasieområden kan konsultera centrala elevhälsan i specifika ärenden eller angående frågeställningar som kan behöva lyftas till en förvaltningsövergripande nivå. Centrala elevhälsan ska även bidra till samverkan med andra yrkesgrupper och myndigheter. Avsikten med en central elevhälsa är att stödja utvecklingen av den lokala elevhälsan och att stärka elevhälsoperspektivet på alla nivåer inom gymnasieskolan.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med någon av oss, är ni välkomna att ringa eller maila:

Enhetschef 
Sara Lundqvist
E-post: sara.lundqvist@educ.goteborg.se

Medicinskt ledningsansvarig 
Åsa Olander
E-post: asa.olander@educ.goteborg.se
Tel: 070-223 91 25

Psykologiskt ledningsansvarig
Emine Tas Sigirci
E-post: emine.sigirci@educ.goteborg.se
Telefon: 073-983 97 97

Samordnande specialpedagog
Maria Persson
E-post: maria.a.persson@educ.goteborg.se
Telefon: 072-856 54 53

Samordnande kurator samt lokalt verksamhetsstöd (LVS) för PMO
Eva-Marie Kjellqvist
E-post: eva.marie.kjellqvist@educ.goteborg.se
Telefon: 072-554 46 75

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 beslutades i utbildningsnämnden 11 februari 2022. 

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 beslutades i utbildningsnämnden 12 februari 2021.