Mötestider i utbildningsnämnden

Mötestider för utbildningsnämndens sammanträden.

Utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen i egenregi. Nämnden består av nio ledamöter och sex ersättare och sammanträder 9 - 11 gånger per år. 

Här hittar du nämndhandlingarna.

Mötestider vårterminen 2023

17 jan 2023 kl.15.40 på Burgårdens konferenscenter
10 februari kl.9.30 på Burgårdens konferenscenter
21 mars kl.15.40 på Burgårdens konferenscenter
18 april kl.15.40 på Burgårdens konferenscenter
16 maj kl.15.40 på Burgårdens konferenscenter
20 juni kl.15.40 på Burgårdens konferenscenter

Mötestider höstterminen 2023

22 augusti kl.15.40 på Burgårdens konferenscenter
19 september kl.15.40
24 oktober kl.15.40
21 november kl.15.40
12 december kl.15.40 på Burgårdens konferenscenter

Mötestider vårterminen 2024

16 januari 2024