Mötestider i utbildningsnämnden

Mötestider för utbildningsnämndens sammanträden.

Utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen i egenregi. Nämnden består av nio ledamöter och sex ersättare och sammanträder 9 - 11 gånger per år. 

Här hittar du nämndhandlingarna.

Mötestider vårterminen 2022 

18 januari 2022
11 februari
22 mars
19 april
17 maj
21 juni

Mötestider höstterminen 2022

23 augusti
20 september
25 oktober
22 november
13 december

Mötestider vårterminen 2023

17 jan 2023. 
(Fler datum kommer.)