Organisation och ledning i utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen består av 13 gymnasieskolor, 7 gymnasiesärskolor, Studium, Yrgo, Center för skolutveckling, Vägledningscentrum, Språkcentrum samt Utbildningskansliet. Totalt sett har utbildningsförvaltningens verksamheter cirka 2500 anställda. Merparten av dessa är lärare.

Utbildningskansliet, den centrala administrationen, utför de uppdrag utbildningsnämnden beslutar om. Där arbetar idag cirka 50 personer inom avdelningarna: Administration och ekonomi, HR och kommunikation, Planering och utveckling samt Digitalisering och innovation. Utbildningskansliet finns på Skånegatan 20, våning 4.

Vägledningscentrum samlar studie- och yrkesvägledning inom grundskola och gymnasium under ett tak. Vägledningscentrum har en drop in-mottagning på Skånegatan 20. Vägledningscentrum ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, eller uppföljningsansvar som det också kallas.

Center för skolutveckling stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till utveckling inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning i Göteborgs Stad. Center för skolutveckling finns på Bohusgatan 13C. 

Språkcentrum ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning till ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och kranskommunerna. Här finns runt 300 lärare som tillsammans undervisar i cirka 70 språk. Språkcentrum ligger på Bohusgatan 13C.

 

Organisationsschema över utbildningsförvaltningen.

Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör
Tomas Berndtsson, telefon 031-367 00 21
e-post: tomas.berndtsson@educ.goteborg.se

Avdelning för planering och utveckling
Maija Söderström, avdelningschef, telefon 031-367 00 16
e-post: maija.soderstrom@educ.goteborg.se

Avdelning för administration och ekonomi
Haris Huric, avdelningschef, telefon 031-367 00 18
e-post: haris.huric@educ.goteborg.se

Avdelning för personal och kommunikation
Håkan Larsson, avdelningschef, telefon 031-367 00 19
e-post: hakan.larsson@educ.goteborg.se

Avdelning för digitalisering och innovation
Lars Hermansson, avdelningschef, telefon 031-367 00 28
e-post: lars.hermansson@educ.goteborg.se

Gymnasieområde Centrum,
(Angeredsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, IHGR och Schillerska gymnasiet)

Bo Drysén, utbildningschef, telefon 031-367 07 00
e-post: bo.drysen@educ.goteborg.se

Gymnasieområde Lindholmen, 
(Bräckegymnasiet, Center för Språkintroduktion, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens tekniska gymnasium och Polhemsgymnasiet)

Stefan Öhman, utbildningschef, telefon 031-367 26 10
e-post: stefan.ohman@educ.goteborg.se

Gymnasieområde Skånegatan, 
(Bernadottegymnasiet, Burgårdens utbildningscentrum, Katrinelundsgymnasiet och MTG, Motorbranschens tekniska gymnasium) 

Nicklas Faritzson, utbildningschef, telefon 031-367 02 08
e-post: nicklas.faritzson@educ.goteborg.se

Område för gymnasiesärskola
Maria Lorentzson, utbildningschef, telefon 031-367 07 00
e-post: maria.lorentzson@educ.goteborg.se, telefon 031-367 18 12

Område för vuxenutbildning och yrkeshögskola
Vuxenutbildning och särvux
: Ann-Sofie Johansson, utbildningschef, telefon 031-367 31 76, 
e-post:  ann-sofie.johansson@educ.goteborg.se
Yrkeshögskoleutbildningar: Katarina Hjernestam, utbildningschef, 031-367 31 97
e-post: katarina.hjernestam@educ.goteborg.se

Område Stadsgemensamt (Center för skolutveckling, Språkcentrum, Vägledningscentrum)
Malin Högstedt, utbildningschef, telefon 031-367 30 10
e-post: malin.hogstedt@educ.goteborg.se