Utbildningsförvaltningens internationella samverkan

Göteborgs Stads gymnasieskolor och Studium (vuxenutbildning) samarbetar med både skolor, utbildningsanordnare, företag och organisationer i hela världen.

Samarbetet rör sig mest om elevpraktik, erfarenhetsutbyten för lärare, olika samarbetsprojekt med fokus på språk, ett gemensamt tema eller skolutveckling, studiebesök med olika teman, fortbildningskurser, utvecklingsprojekt inom olika program med mera.

Det är inte bara elever, lärare och personal som reser till sina samarbetspartners eller kurser. Många av våra samarbetspartners kommer också till sina samarbetsskolor i Göteborg. Även förvaltningsledningen tar emot besöksgrupper. Huvuddelen av samarbetet sker med länder i Europa men finns även med bland andra Sydafrika, Vitryssland, Kina, Korea och Japan. 

Vi deltar också i: 

Nordiskt elev- och lärarutbyte

Utbildningsförvaltningen deltar sedan drygt tio år i det nordiska elev- och lärarutbytet mellan vänorterna Bergen, Göteborg, Åbo och Århus och där också den dansktalande skolan i Flensburg deltar. 

Nordisk gästlärarvecka

Varje stad arrangerar sin gästlärarvecka under höstterminen. Två gymnasielärare och två grundskollärare från var och en av de andra städerna gästar och samarbetar under en veckas tid med varsin värdlärare i den praktiska skolvardagen på värdlärarens skola.