Om utbildningsförvaltningen

Likabehandling

All vår verksamhet ska kännetecknas av öppenhet och respekt för allas lika värde och rättigheter. Målet är att ingen inom vår verksamhet ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Program för kvalitetsutveckling

Utbildningsförvaltningens Program för kvalitetsutveckling syftar till att utveckla verksamheten med insatser som påverkar elevers lärande positivt och som ger bättre studieresultat för alla elever.

Vår internationella samverkan

Göteborgs Stads gymnasieskolor och Studium (vuxenutbildning) samarbetar med både skolor, utbildningsanordnare, företag och organisationer i hela världen.

In English

Upper secondary schools and adult education

Arbete mot droger

Här hittar du material om Utbildningsförvaltningens arbete mot droger.

Information och blanketter

Information till elever och vårdnadshavare kommer i första hand från respektive gymnasieskola. På den här sidan hittar du dokument och information som är gemensam för de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg.