Lämna synpunkter till utbildningsförvaltningen

Kontaktformulär

* Vilken typ av synpunkt har du? *

Gäller det obligatoriskt

* Välj enhet:

Välj den enhet synpunkten gäller. Är det generellt kan den riktas till utbildningskansliet (sist i listan)

Personuppgifter

Lämna gärna dina kontaktuppgifter om vi skulle behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter. Vill du vara anonym lämnar du fälten nedan tomma. Läs mer på sidan Så här behandlar Utbildningsförvaltningen personuppgifter.

Återkoppling

Ange vilket sätt du vill bli kontaktad på