Jobba hos oss

Utbildningsförvaltningen är en stor arbetsgivare med många möjligheter. Kanske finns det en ledig tjänst som passar dig?

Vi är cirka 2500 medarbetare som jobbar inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål och skolutveckling.

Till våra skolor är alla elever välkomna. Vi arbetar kreativt och tillsammans utifrån varje elevs behov och förutsättningar. I våra skolor utbildas just nu 16 500 elever och i dem ser vi framtidens advokater, sjuksköterskor, bagare, artister, lärare, ingenjörer, billackerare, forskare och entreprenörer växa fram. Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Vi erbjuder dig:

  • En stor arbetsgivare med goda möjligheter till intern rörlighet.
  • Mångfald av utbildningar och arbetssätt.
  • Stor frihet inom ditt ämne för dig som är lärare.
  • Utrymme för nytänkande och förändring.
  • Trygg och säker anställning inom Göteborgs Stad.

Träffa några av våra medarbetare


Jakob Hultkvist är lärare i samhällskunskap, historia och juridik på Schillerska gymnasiet. Han är programlagsledare för Ekonomiprogrammet, har jobbat både på kommunala och privata gymnasieskolor och varit lärare i sammanlagt 20 år. Vi har frågat honom om hur det är att vara anställd på utbildningsförvaltningen och arbeta för Göteborgs Stads gymnasieskolor.

Om att jobba i en stor organisation med kollegor i många funktioner

En stor organisation innebär att det ryms många olika funktioner. För oss lärare är det guld värt med bra stödfunktioner på skolan. Att det finns en elevhälsa som är bra bemannad är ett exempel, där det går fort för en elev eller en hel klass att få hjälp och stöttning.

  Läraryrket kan vara ganska så ensamt, så man måste hitta sammanhang där man jobbar som ett lag och stöttar varandra. Programlaget är ett sådant sammanhang. Dels blir det roligare för oss lärare att arbeta tillsammans som ett lag, dels är det bra för eleverna och ökar måluppfyllelsen. Man ska inte vara rädd att hjälp av sina kollegor - man behöver stötta varandra och arbeta tillsammans.

Om den stora friheten inom sitt ämne

Att vara lärare är ett roligt yrke med stor frihet. Jag kan välja att lägga upp undervisningen på många olika sätt, och min utmaning blir att hitta det som blir bra både för mig och eleverna.  Att få elever intresserade av ett ämne och försöka göra det aktuellt, relevant och utmanande - det är inte det lättaste med 16–19-åringar, men när man lyckas och ser deras kunskapsutveckling, då är det jätteroligt!

Om en trygg och säker anställning i Göteborgs stad

I Utbildningsförvaltningen lägger man stor vikt vid att ha legitimerade lärare. Det hjälper till att höja statusen på yrket, och det märks på lönen om man jämför med privata alternativ. Anställningstryggheten i Göteborgs Stad är också viktig för mig som lärare. Om man tex skulle bestämma sig för att skära ner på den här skolan där jag jobbar, så känns det tryggt att veta att jag kan få ett annat jobb på en annan skola eller inom staden.”En fantastisk möjlighet”

 Anton Ascher, du är lärare i psykologi på Hvitfeldtska gymnasiet, du har just gått Göteborgs Stads ledarskapsprogram Morgondagens chef och nu leder du sommarskolan på Schillerska. Hur känns det?

  Det är en fantastisk möjlighet att få testa på att vara rektor och göra allt under så kort tid. Att starta, leda, avsluta och utvärdera en hel verksamhet. Själva sommarskolan, för eleverna, är bara två och en halv vecka, men det har ju varit jättemycket förberedelser. Bara att läsa 100 CV:n och göra 20 intervjuer på en vecka för att få personal till sommarskolan. Min tanke var att allt skulle vara klart när lärarna kom så att de bara skulle kunna fokusera på undervisningen och inte tyngas av andra frågor, men tyvärr blev det inte riktigt så. Jag hade inte insett allt som skulle göras och att det var så många involverade. Det har varit en väldigt intensiv tid, som att befinna sig i en torktumlare. I måndags känns som ett år sedan. Men ändå frågade jag min kollega: ”Är det så här roligt att vara rektor? Det hade jag aldrig trott”. 

 Vad lärde du dig på Morgondagens chef?

Jag lärde mig jättemycket, men framför allt fick jag en ökad förståelse för chefskap och en förberedelse för att vara chef. Det är en omfattande kurs som utvecklar en både på ett personligt och på ett professionellt plan. Förutom en massa kunskap så får man arbeta med sina personliga ledaregenskaper och mycket är direkt applicerbart på mitt ledarskap i klassrummet. Det var jätteintressant att få skugga en chef i en helt annan verksamhet. De hade ett helt annat förhållningssätt där, vilket gjorde att jag samtidigt fick syn på oss i skolan och såg hur vi är.  Jag insåg också att jag trivs bäst i skolan, men det var väldigt givande att få ta del av andras erfarenheter och bakgrunder.

Vad tycker du kännetecknar en bra chef?

— Man måste vara intresserad av människor och alltid tro att alla människor egentligen vill väl men att olika saker ibland kommer i vägen.  Att man skapar en bra relation med tillit och ömsesidig respekt med sina medarbetare. Att man har målfokus men med prestigelöshet, dvs att hålla fast vid målet men inte nödvändigtvis vägen dit om exempelvis en medarbetare kommer med annan lösning. Då ska man vara öppen för att ändra åsikt.  

Vad gör du om fem år?

Jag vill fortsätta att bli utmanad och utvecklas. Om jag är chef eller inte spelar inte så stor roll, men jag kommer absolut att vara kvar i skolans värld. Välkommen att söka jobb hos oss!

Våra lediga tjänster på utbildningsförvaltningen hittar du på: goteborg.se/ledigajobb.

Här kan du få en inblick i våra verksamheter

Vi har tolv gymnasieskolor med olika inriktning, gymnasiesärskola, Språkcentrum samt vuxenutbildning som Studium och Yrgo. På den här sidan hittar du alla våra verksamheter och länkar till deras webbplatser.