Trafiknämnden

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i trafiknämnden

Nämndens uppdrag

Trafikkontoret leds av trafiknämnden, som består av nio ledamöter och sex ersättare, alla tillsatta av kommunfullmäktige i förhållande till resultatet vid det senaste kommunvalet.

Mötestider

Trafiknämnden håller tolv möten under året och färdtjänstutskottet har sju möten. Cirka en vecka innan sammanträdet kan du läsa handlingarna. Länk finns längre ned på sidan. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte kan du ta del av protokollet.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter trafiknämndens handlingar och protokoll.

Budget och årsrapport

Varje år lämnar trafiknämnden en årsrapport till kommunstyrelsen.